Câu hỏi:

17/01/2020 573

Hiệu lệnh chiến đấu trong toàn thủ đô Hà Nội, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào chứng minh cuộc chiến đấu chống Mĩ xâm lược của nhân dân Việt Nam được nhân dân Mĩ phản đối?

Xem đáp án » 19/01/2020 4,292

Câu 2:

Tính đển năm 1964, từng mảng lớn “ấp chiến lược” của địch bị phá vỡ. Điều này chứng tỏ:          

Xem đáp án » 19/01/2020 3,485

Câu 3:

Ý nào dưới đây không đúng khi nói đến âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ?

Xem đáp án » 19/01/2020 2,681

Câu 4:

Vì sao nói: Thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong việc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mĩ (18/12-29/12/1972) là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?

Xem đáp án » 20/01/2020 2,099

Câu 5:

Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất để lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc Chiến tranh lạnh là gì?

Xem đáp án » 19/01/2020 1,358

Câu 6:

Điểm tương đồng trong các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1961-1975) là gì? 

Xem đáp án » 17/01/2020 1,257

Câu 7:

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi:

Xem đáp án » 19/01/2020 1,252

Bình luận


Bình luận