Tổng hợp Đề thi thử THPTQG môn Lịch sử có lời giải chi tiết (P1)

  • 9954 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiệu lệnh chiến đấu trong toàn thủ đô Hà Nội, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc là gì?

Xem đáp án

Câu 2:

Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 1873?

Xem đáp án

Câu 3:

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của:

Xem đáp án

Câu 5:

Mốc đánh dấu bước chuyển từ cộng đồng Châu Âu (EC) sang liên minh Châu Âu (EU) là sự kiện nào?

Xem đáp án

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Giang Lê
01:48 - 26/06/2021

câu 36: Đáp án C

Giang Lê
01:51 - 26/06/2021

câu 37 : đáp án d

Giang Lê
01:53 - 26/06/2021

câu 38 đáp án a