Tổng hợp Đề thi thử THPTQG môn Lịch sử có lời giải chi tiết (P3)

  • 9952 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ý nào sau đây là nội dung của chiến luợc công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 29.

Cách giải:

Nội dung chủ yếu của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội) là đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị truờng trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

Chọn: D


Câu 2:

Ý nào sau đây là nội dung của chiến luợc công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 29.

Cách giải:

Nội dung chủ yếu của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội) là đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị truờng trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

Chọn: D


Câu 3:

Nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp ở Châu Âu là

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 7.

Cách giải:

Từ ngày 25 - 4 đến ngày 26 6 - 1945, một hội nghị quốc tế họp tại XanPhrancisco với sự tham gia của đại biểu 50 nước, để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.

Trong hiến chương quy định tổ chức của Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính: Đai hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban thư kí.

Chọn: B


Câu 4:

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là:

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 7.

Cách giải:

Từ ngày 25 - 4 đến ngày 26 6 - 1945, một hội nghị quốc tế họp tại XanPhrancisco với sự tham gia của đại biểu 50 nước, để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.

Trong hiến chương quy định tổ chức của Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính: Đai hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban thư kí.

Chọn: B


Câu 5:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ do Đảng Quốc đại lãnh đạo. Đây là chính đảng của giai cấp nào?

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 28.

Cách giải:

Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanúc (Sihanouk) thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

Chọn: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận