Tổng hợp Đề thi thử THPTQG môn Lịch sử có lời giải chi tiết (P6)

  • 9977 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nét nổi bật của văn hóa Ấn Độ dưới thời Vương triều Hồi giáo Đêli là gì? 

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 10 trang 42.

Cách giải: Dưới thời vương triều Hồi giáo Đêli, một yếu tố văn hóa mới – văn hóa Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ, vốn đã có một nền văn hóa phong phú và đa dạng.

Chọn: C


Câu 2:

Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

Xem đáp án

Câu 2.

Phương pháp: sgk 11 trang 152.

Cách giải: Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước. Người quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bằng đồng bào mình.

Chọn: C


Câu 3:

Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi về cơ bản bị sụp đổ

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 36.

Cách giải: Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng với hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã.

Chọn: A


Câu 4:

Chế độ độc tài phát xít là chế độ của

 

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 11 trang 62.

Cách giải: Chế độ phát xít là nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.

Chọn: B


Câu 5:

Mục tiêu của ASEAN là:

       

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 1.

Cách giải: Mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Chọn: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận