Câu hỏi:

26/07/2022 299

Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biển khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau" của mình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tiếp tục thực hiện tham vọng biển khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau" của mình

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự chuyển biến của kinh tế Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 26/07/2022 18,243

Câu 2:

Tiến trình vận động giải phóng dân tộc (1939 - 1945) và chiến tranh cách mạng (1945 - 1975) ở Việt Nam đều chịu tác động nào sau đây từ tình hình quốc tế?

Xem đáp án » 26/07/2022 10,342

Câu 3:

Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 9,468

Câu 4:

Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 - 1931 là bước phát triển mới về chất so với các phong trào đấu tranh trước đó vì một trong những lý do nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 8,565

Câu 5:

Nội dung nào sau đây là điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong những năm 1945 - 1950?

Xem đáp án » 26/07/2022 7,290

Câu 6:

Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929 phản ánh đúng đặc điểm nào sau đây của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 5,783

Câu 7:

Trong những năm 1936 - 1945, cách mạng Việt Nam đã có đóng góp nào sau đây đối với cách mạng thế giới?

Xem đáp án » 26/07/2022 5,747

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK