Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 - Mã đề 302

  • 16671 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biển khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau" của mình?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tiếp tục thực hiện tham vọng biển khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau" của mình


Câu 2:

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) chủ trương giúp đỡ việc lập mặt trận ở nước nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh và giúp đỡ việc lập mặt trận ở các nước Lào, Campuchia.


Câu 3:

Trong những năm 1949 - 1950, nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Trong những năm 1949 - 1950, nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc lĩnh vực quân sự.


Câu 4:

Về quân sự, một trong những thắng lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Chiến thắng Ấp Bắc là một trong những thắng lợi trên mặt trận quân sự của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ.


Câu 5:

Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào Đồng khởi.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

17%

8%

0%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Liễu Văn Huân

7 tháng trước

Đức Gầyy

V

5 tháng trước

Vo Thanhnam

L

4 tháng trước

Lê Vy

D

3 tháng trước

Dương Hà

perfect
D

3 tháng trước

DƯƠNG - ANH ( HÀ NAM )

trả lời không đúng ccau hỏi tìm kiếm
T

2 tháng trước

Thanh Toàn

giúp ít rất nhiều cho việc học tập
K

2 tháng trước

Khánh Phắc Cút

Có 1 vài câu sai đáp án
N

2 tháng trước

Nhậtt Ngọcc

1 tháng trước

へ Hùng

B

1 tháng trước

Bùi Đức Dương

N

2 tuần trước

Nguyễn Thị Huyền Anh

Bình luận


Bình luận