Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 - Mã đề 304

  • 8937 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) chủ trương giúp đỡ việc lập một trận ở nước nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh và giúp đỡ việc lập mặt trận ở các nước Lào, Campuchia.


Câu 2:

Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX là: sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất.

- Nội dung các đáp án A, C, D phản ánh tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa.


Câu 3:

Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam, các xô viết đã ra đời ở địa phương nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Trong Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam, các xô viết đã ra đời ở Nghệ An và Hà Tĩnh.


Câu 4:

Quân dân miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của Mĩ nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Quân dân miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của Mỹ nhằm thực hiện mục tiêu: giải phóng hoàn toàn miền Nam


Câu 5:

Theo Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946), Pháp được ra miền Bắc Việt Nam thay thế lực lượng quân đội nào sau đây giải giáp quân Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946) quy định: chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật Bản, số quân Pháp này sẽ đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

11%

0%

0%

Nhận xét

L

6 tháng trước

Liễu Văn Huân

5 tháng trước

Đức Gầyy

V

3 tháng trước

Vo Thanhnam

L

1 tháng trước

Lê Vy

D

1 tháng trước

Dương Hà

perfect
D

1 tháng trước

DƯƠNG - ANH ( HÀ NAM )

trả lời không đúng ccau hỏi tìm kiếm
T

3 tuần trước

Thanh Toàn

giúp ít rất nhiều cho việc học tập
K

2 tuần trước

Khánh Phắc Cút

Có 1 vài câu sai đáp án
N

2 tuần trước

Nhậtt Ngọcc

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng
18:39 - 18/08/2022

Câu 11 đáp án D

Nguyễn Hoàng
18:39 - 18/08/2022

Câu 11 đáp án C