Câu hỏi:

26/07/2022 130

Tiến trình vận động giải phóng dân tộc (1939 - 1945) và chiến tranh cách mạng (1945 - 1975) Việt Nam đều chịu tác động nào sau đây từ tình hình quốc tế?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

- Tiến trình vận động giải phóng dân tộc (1939 - 1945) và chiến tranh cách mạng (1945 - 1975) ở Việt Nam đều chịu tác động từ: thế phát triển của cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Nội dung các đáp án B, C, D không phù hợp, vì:

+ Ở thời điểm những năm 1939 - 1945, trật tự thế giới hai cực Ianta chưa được thiết lập và cũng chưa diễn ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai hệ thống xã hội đối lập (tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa).

+ Ở thời điểm những năm 1939 - 1945, Mĩ chưa triển khai chiến lược toàn cầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 8,011

Câu 2:

Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khôi phục và phát triển quan hệ với

Xem đáp án » 26/07/2022 5,278

Câu 3:

Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,099

Câu 4:

Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình?

Xem đáp án » 26/07/2022 1,987

Câu 5:

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 982

Câu 6:

Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến?

Xem đáp án » 26/07/2022 629

Câu 7:

Trong giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 551

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK