Câu hỏi:

26/07/2022 5,394

Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khôi phục và phát triển quan hệ với

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

- Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khôi phục và phát triển quan hệ với Trung Quốc

- Anh, Tây Ban Nha là những quốc gia thuộc châu Âu.

- Áchentina là quốc gia thuộc khu vực Mĩ Latinh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 8,342

Câu 2:

Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,340

Câu 3:

Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,056

Câu 4:

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 1,377

Câu 5:

Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến?

Xem đáp án » 26/07/2022 682

Câu 6:

Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 26/07/2022 636

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK