Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 - Mã đề 303

  • 8299 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh cùng các sĩ phu tiến bộ (Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng,…) đã mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam.


Câu 2:

Trong những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Trong những năm 70 của thế kỉ XX, 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới là: Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản.


Câu 3:

Trong những năm 1951 - 1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Trong những năm 1951 - 1953, ở Việt Nam diễn ra phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các ngành, các giới, làm nảy nở nhiều đơn vị, cá nhân ưu tú. Ngày 1/5/1952, Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương thành tích phong trào thi đua ái quốc và chọn được 7 anh hùng, đó là: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.


Câu 4:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Hội nghị Ianta đã đưa ra 3 quyết định quan trọng:

+ Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

+ Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

+ Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.


Câu 5:

Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch Đường 14 - Phước Long.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

22%

11%

0%

0%

Nhận xét

L

6 tháng trước

Liễu Văn Huân

5 tháng trước

Đức Gầyy

V

2 tháng trước

Vo Thanhnam

L

1 tháng trước

Lê Vy

D

1 tháng trước

Dương Hà

perfect
D

1 tháng trước

DƯƠNG - ANH ( HÀ NAM )

trả lời không đúng ccau hỏi tìm kiếm
T

2 tuần trước

Thanh Toàn

giúp ít rất nhiều cho việc học tập
K

1 tuần trước

Khánh Phắc Cút

Có 1 vài câu sai đáp án
N

1 tuần trước

Nhậtt Ngọcc

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng
16:11 - 18/08/2022

Câu 17 Đáp án C

Lê Khánh Ly
23:41 - 06/12/2022

C. Nhật Bản