Câu hỏi:

26/07/2022 2,403

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

- Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy: vai trò quyết định của mặt trận quân sự trong mối quan hệ với chính trị và ngoại giao.

- Nội dung các đáp án A, C, D không phù hợp, vì:

+ Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (1954) được kí kết đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp; Cuộc kháng chiến chống Mĩ của quân dân Việt Nam kết thúc với thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh (1975).

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam không phải là trận phản công (ta chủ động mở chiến dịch Điện Biên Phủ)

+ Sức mạnh của quân chủ lực khi tấn công vào tổ chức phòng ngự mạnh của đối phương chỉ đúng với chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?.

Xem đáp án » 26/07/2022 4,126

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,915

Câu 3:

Trong những năm 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp

Xem đáp án » 26/07/2022 3,607

Câu 4:

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,557

Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,478

Câu 6:

Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,973

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK