Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 - Mã đề 301

  • 16697 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương giúp đỡ việc lập trận ở nước nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh và giúp đỡ việc lập mặt trận ở các nước Lào, Campuchia.


Câu 2:

Đến năm 2000, một trong những “con rồng" kinh tế của châu Á là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Đến năm 2000, 4 “con rồng” của kinh tế châu Á là: Hàn Quốc, Xingapo, Đài Loan và Hồng Công.

- Các đáp án A, C, D không phù hợp, vì.

+ Angiêri và Xu đăng là những quốc gia thuộc khu vực châu Phi.

+ Tây Ban Nha là quốc gia thuộc khu vực châu Âu.


Câu 3:

Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953 - 1954 thuộc lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953 - 1954 thuộc lĩnh vực quân sự.


Câu 4:

Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch Đường 14 - Phước Long.


Câu 5:

Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đg là: C

- Đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh cùng các sĩ phu tiến bộ (Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng,…) đã mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

17%

8%

0%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Liễu Văn Huân

7 tháng trước

Đức Gầyy

V

5 tháng trước

Vo Thanhnam

L

4 tháng trước

Lê Vy

D

3 tháng trước

Dương Hà

perfect
D

3 tháng trước

DƯƠNG - ANH ( HÀ NAM )

trả lời không đúng ccau hỏi tìm kiếm
T

2 tháng trước

Thanh Toàn

giúp ít rất nhiều cho việc học tập
K

2 tháng trước

Khánh Phắc Cút

Có 1 vài câu sai đáp án
N

2 tháng trước

Nhậtt Ngọcc

1 tháng trước

へ Hùng

B

1 tháng trước

Bùi Đức Dương

N

2 tuần trước

Nguyễn Thị Huyền Anh

Bình luận


Bình luận