Đề 1

  • 82453 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 là do

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 115, suy luận

Cách giải:

- Sau khi Nhật đảo chính lật đổ Pháp (9/3/1945), Nhật là kẻ thù duy nhất của nhân dân Việt Nam

- Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện trên sóng phát thanh Nhật Bản, kẻ thù duy nhất của Việt Nam đã gục ngã.

=> Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến. Đảng ta kịp thời chớp lấy thời cơ “ngàn năm có một” (sau khi Nhật đầu hang Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam để giải giáp quân Nhật) này để phát động nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành thắng lợi

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Ngày 12/4/1944, Hồ Chí Minh viết: “Cuộc kháng chiên của ta lag một cuộc kháng chiến toàn dân nên phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Cuộc kháng chiến trên đây diễn ra trong bối cảnh nào?

Xem đáp án

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Thời điểm năm 1944, nước ta vẫn chưa có chính quyền cách mạng. Đến sau cách mạng tháng Tám (1945) thành công, Đảng ta mới tiến hành xây dựng chính quyền cách mạng.

Chọn đáp án: A

Chú ý:

Thời điểm này quân Đồng minh chưa vào Việt Nam, bởi đến năm 1945, khi chiến tranh thế giơi thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, các nước mới hợp và thông qua kế hoạch phân chia khu vực ảnh hưởng giữa các nước và làm nhiệm vụ giải giáp quan phát xít, cụ thể ở Đông Dương là Hội nghị Postdam (17/7 đến 2/8/1945).


Câu 3:

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào yêu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX là

Xem đáp án

Phương pháp: phân tích, nhận xét

Cách giải:

Phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX ở Việt Nam có đặc trưng nổi bật là sự tồn tại song song của hai khuynh hướng:

- Khuynh hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu là hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng.

- Khuynh hướng vô sản: tiêu biểu là hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên gắn liền với các hoạt động truyền bá lí luận giải phóng dân tộc và phong trào công nhân.

Đến năm 1930, với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái cũng đánh dấu sự thất bại và bất lực của khuynh hướng dân chủ tư sản. Đồng thời cũng khẳng định độc lập không gắn liền với con đường tư sản. Trong khi đó, khuynh hướng vô sản ngày càng khẳng định ưu thế và sự phát triển thông qua sự thành lập ba tổ chức cộng sản, đặc biệt là khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (đầu năm 1930). 

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Nguyên nhân quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

Xem đáp án

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

- Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh của nhân dân chống thực dân Pháp đều diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt nhưng vẫn thất bại vì chưa có giai cấp lãnh đạo với đường lối đúng đắn, sáng tạo.

- Cuộc khửng hoảng khinh tế (1929 – 1930) đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của tầng lớp nhân dân lao động. Mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Phong trào đấu tranh của nhân dân cũng sẽ nổ ra nhưng nếu không có sự lãnh đạo của đảng thì có thể cũng sẽ như các cuộc đấu tranh khác lẻ tẻ, tự phát. Tuy nhiên, từ khi có đảng cộng sản, phong trào 1930 – 1931 đã có sự khác biệt so với trước. Đánh giá tình hình cụ thể của đất nước giai đoạn này, đảng đã phát động phong trào 1930 – 1931 diễn sôi nổi mang tính triệt để, có quy mô rộng lớn, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh

=> Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là nhân tố cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 - 1931

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, đáng giá.

Cách giải:

Nguyễn Tất Thành từ sớm đã có chí “đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”

- Tiếp thu truyền thống yêu nước của gia đình và quê hương, Nguyễn Tất Thành sớm có chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, nhưng không tán thành con đường của họ, nên quyết định tìm con đường cứu nước mới.

- Được tiếp xúc với văn minh Pháp, Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào, giải phóng dân tộc.

- Trong tình cảnh Việt Nam đang khủng khoảng về con đường cứu nước. Con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời; con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản lại vừa thất bại với phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Một đòi hỏ tất yếu là phải tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. tìm đường cứu nước là trăn trở to lớn nhất, Tìm được con đường cứu nước sẽ mở ra con đường giải phóng dân tộc, giải quyết mâu thuẫn dân tộc đang diễn ra gay gắt hơn bao giờ hết.

=> Trong bối cảnh lịch sử đó, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước và ý chí đánh đuổi giặc Pháp của Nguyễn Tất Thành là yếu tố đóng vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

Chọn đáp án: A


Bài thi liên quan:

Đề 2

40 câu hỏi 40 phút

Đề 3

40 câu hỏi 40 phút

Đề 4

40 câu hỏi 40 phút

Đề 5

41 câu hỏi 40 phút

Đề 6

40 câu hỏi 40 phút

Đề 7

40 câu hỏi 40 phút

Đề 8

40 câu hỏi 40 phút

Đề 9

40 câu hỏi 40 phút

Đề 10

40 câu hỏi 40 phút

Đề 11

40 câu hỏi 40 phút

Đề 12

39 câu hỏi 40 phút

Đề 13

40 câu hỏi 40 phút

Đề 14

40 câu hỏi 40 phút

Đề 15

40 câu hỏi 40 phút

Đề 16

40 câu hỏi 40 phút

Đề 17

40 câu hỏi 40 phút

Đề 18

40 câu hỏi 40 phút

Đề 19

40 câu hỏi 40 phút

Đề 20

40 câu hỏi 40 phút

Đề 21

40 câu hỏi 40 phút

Đề 22

40 câu hỏi 40 phút

Đề 23

40 câu hỏi 40 phút

Đề 24

40 câu hỏi 40 phút

Đề 25

40 câu hỏi 40 phút

Đề 26

40 câu hỏi 40 phút

Đề 27

40 câu hỏi 40 phút

Đề 28

40 câu hỏi 40 phút

Đề 29

40 câu hỏi 40 phút

Đề 30

40 câu hỏi 40 phút

Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

67%

20%

7%

7%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Hùng Minh

B

2 năm trước

Bằng Zkít

N

2 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

2 năm trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

2 năm trước

Nguyễn Thục Linh

T

2 năm trước

Trần Trung Sỹ

T

2 năm trước

Thu Nguyễn

H

2 năm trước

Hoang Vu Minh

T

1 năm trước

Trần Thị Hiền

1 năm trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

1 năm trước

Thao Ngan

D

1 năm trước

Duy Đào

1 năm trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai
l

1 năm trước

lien Pham

l

1 năm trước

luffy luffy

Bình luận


Bình luận

TRẦN ĐỨC NAM
15:07 - 22/05/2021

no