Đề 23

  • 72863 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Vấn đề quan trọng nhất trong đổi mới kinh tế của Đảng ta là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

 


Câu 3:

Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong những năm 1965-1968 là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Khái niệm chung về “chiến tranh lạnh” được hiểu là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Bộ chính trị Trung ương Đảng quyết định gì sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

64%

21%

7%

7%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

1 năm trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

1 năm trước

Nguyễn Thục Linh

T

1 năm trước

Trần Trung Sỹ

T

7 tháng trước

Thu Nguyễn

H

7 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

4 tháng trước

Trần Thị Hiền

4 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

3 tháng trước

Thao Ngan

D

1 tháng trước

Duy Đào

1 tháng trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai
l

1 tháng trước

lien Pham

Bình luận


Bình luận

Đức Hoàng
21:26 - 30/07/2020

đáp án câu 13 đề 23 sai

Đức Hoàng
00:13 - 04/08/2020

đáp án sai rồi

Đoàn Linh
10:05 - 04/06/2021

đề 23 câu 19. đáp án a sai. phải là d. vì 3/51 mặt trận việt minh và hội liên việt thành lập mặt trận liên việt ạ