Đề 13

  • 73113 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nội dung nào của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương thể hiện thắng lợi lớn nhất của nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: A

 


Câu 2:

Thời cơ khách quan thuận lợi để Cách mạng tháng Tám giành được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu

Xem đáp án

Đáp án: D

 


Câu 3:

Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX) số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?

Xem đáp án

Đáp án: B

 


Câu 4:

Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Xem đáp án

Đáp án: A

 


Câu 5:

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là:

Xem đáp án

Đáp án: C

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

64%

21%

7%

7%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

1 năm trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

1 năm trước

Nguyễn Thục Linh

T

1 năm trước

Trần Trung Sỹ

T

7 tháng trước

Thu Nguyễn

H

7 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

5 tháng trước

Trần Thị Hiền

5 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

4 tháng trước

Thao Ngan

D

2 tháng trước

Duy Đào

1 tháng trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai
l

1 tháng trước

lien Pham

Bình luận


Bình luận

Trần Linh
22:58 - 03/06/2021

câu 6 ở đề trc là ý B sao giờ lại là ý A ??