Đề 26

  • 72864 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây là tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

Xem đáp án

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là một cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa, bởi vì:

- Mỗi nước tham gia chiến tranh, bất cứ ở phe nào, đều có mục đích trục lợi, khuếch trương thế lực, chiếm thêm thuộc địa, cướp giật thuộc địa của phe kia. Chiến tranh đó tiến hành giữa hai khối đế quốc để chia lại thế giới. Trong cuộc chiến tranh đó, sự xung đột giữa hai đế quốc Anh và Đức có tác dụng chính quyết định.

- Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra những tàn phá vô cùng to lớn, làm 10 triệu người chết, gần 20 triệu người bị thương. Những thiệt hại khác về cơ sở vật chất do chiến tranh gây nên cũng rất khủng khiếp. Chiến tranh làm cho các đế quốc châu Âu, thắng trận cũng như bại trận, bị suy yếu. Mĩ trở thành nước chủ nợ chính của Tây Âu, nhờ việc bán vũ khí cho các nước trong cả hai nước tham chiến.

Chọn: D


Câu 2:

Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ là:

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 58.

Cách giải:

Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Xô - Mĩ chuyển sang đối đầu và đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh.

Chọn: C


Câu 3:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng:

Xem đáp án

Phương pháp: sgk 12 trang 83, suy luận.

Cách giải: Sau khi tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc (1920) đó là con đường: cách mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về tư tuởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng, Trong đó, tháng 6-1925, Nguyễn Ái

Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, tự cứu lấy mình. Hơn nữa, truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào trong phong trào yêu nuớc, đặc biệt là phong trào công nhân, thúc đẩy nhanh chóng quá trình công nhân đấu tranh chuyển từ tự phát sang tự giác.

=> Như vậy, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản.

Chọn: A


Câu 4:

Thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX với mục đích chủ yếu là:

Xem đáp án

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Vào cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản Pháp ngày càng phát triển nên cần thị trường và thuộc. Trong khi đó, Việt Nam giàu tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân công đông đảo lại rẻ mạt nên. Hơn nữa, chế độ phong kiến lúc này đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng đã biến Việt Nam thành “miếng mồi ngon béo bở” của thực dân Pháp, thỏa mãn khao khát mở rộng thị trường và thuộc địa của Pháp thời kì này. Hiện thực hóa âm mưu đó, năm 1858 Pháp đã nổ súng xâm luợc Việt Nam.

Chọn: A


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

Xem đáp án

Phương pháp: sgk trang 5, loại trừ.

Cách giải:

- Các đáp án A, C, D: thuộc quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).

Đáp án B: Khối đồng minh chống phát xít được thành lập khi chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra (1942)

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

64%

21%

7%

7%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Hùng Minh

B

1 năm trước

Bằng Zkít

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trung

B

1 năm trước

Bảo Ngọc Anh Đặng

N

1 năm trước

Nguyễn Thục Linh

T

1 năm trước

Trần Trung Sỹ

T

7 tháng trước

Thu Nguyễn

H

7 tháng trước

Hoang Vu Minh

T

4 tháng trước

Trần Thị Hiền

4 tháng trước

Thanh HÒA Đào

cương lĩnh chính trị đặt vấn đề dân tộc chứ đâu phải giai cấp đâu ạ
T

3 tháng trước

Thao Ngan

D

1 tháng trước

Duy Đào

1 tháng trước

Duy Bình

đề khó đáp án còn sai
l

1 tháng trước

lien Pham

Bình luận


Bình luận