(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở GD&ĐT Điện Biên - trường THCS&THPT Quài Tở lần 1 (Có đáp án)

  • 917 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự kiện nào sau đây tác động đến sự phát triển của kinh tế Mĩ trong những năm 1945-1950?

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận.

Cách giải:

Sự kiện tác động đến sự phát triển kinh tế Mĩ trong những năm 1945-1950 đó là Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Bởi, trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), Mĩ đã lợi dụng chiến tranh để làm giàu, buôn bán vũ khí cho các bên tham chiến. Bên cạnh đó, Mĩ là một trong ba lực lượng trụ cột trong khối đồng minh chống phát xít nên trong Hội nghị Ianta Mĩ được phân chia vùng ảnh hưởng rộng lớn. => Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nền kinh tế Mĩ đã phát triển nhanh chóng.

Chọn C.


Câu 2:

Trong bối cảnh của cuộc Chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên có sự biến đổi chính trị quan trọng nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Chiến tranh lạnh.

Cách giải:

Trong bối cảnh của cuộc Chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên có sự biến đổi chính trị quan trọng đó là Hình thành hai nhà nước trong năm 1948 là Hàn Quốc và Triều Tiên.

Chọn C.


Câu 3:

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương.

Cách giải:

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực đồn điền cao su.

Chọn B.


Câu 4:

Nội dung cơ bản nhất trong chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc thực hiện từ năm 1978 đến nay là gì?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Trung Quốc.

Cách giải:8

Nội dung cơ bản nhất trong chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc thực hiện từ năm 1978 đến nay đó là Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, đồng thời tiến hành cải cách và mở cửa.

Chọn D.


Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 Việt Nam?

Xem đáp án

Phương pháp:

Loại trừ đáp án.

Cách giải:

- Nội dung các đáp án A, B, D là bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam.

- Nội dung đáp án C không phải là bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam vì Nhật vào Đông Dương vào năm 1940.

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vương
00:55 - 29/06/2024

yêu cầu xem lại câu 38
1945 bánđảo triều tiên chưa bị chia cắt
bán đảo triều tiên bị chia cắt đánh nhau 1950-54