Câu hỏi:

26/07/2022 177

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Việt Nam đã: buộc Mĩ xuống thang chiến tranh, mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến.

- Nội dung các đáp án A, B, D không phù hợp, vì:

+ Chuyền cách mạng, miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thể tiến công là ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi.

+ Lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị là 2 lực lượng chính, không có lực lượng nào thay thế nhau.

+ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân Việt Nam đã buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán tại Pari (trước đó chưa diễn ra đàm phán ngoại giao về chấm dứt chiến tranh giữa Mĩ và Việt Nam)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?.

Xem đáp án » 26/07/2022 4,192

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 4,107

Câu 3:

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,707

Câu 4:

Trong những năm 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp

Xem đáp án » 26/07/2022 3,642

Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,583

Câu 6:

Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,047

Câu 7:

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy

Xem đáp án » 26/07/2022 2,557

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK