Câu hỏi:

26/07/2022 97

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954), kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi có điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

- So với kế hoạch Rơve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi có điểm khác biệt là: được đề ra khi Pháp bước đầu mất thể chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

- Điểm chung giữa kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi và kế hoạch Rơve là:

+ Có mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh.

+ Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mĩ.

+ Được thực hiện trong bối cảnh cuộc đối đầu Đông - Tây đang căng thẳng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?.

Xem đáp án » 26/07/2022 4,135

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,949

Câu 3:

Trong những năm 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp

Xem đáp án » 26/07/2022 3,614

Câu 4:

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,573

Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,498

Câu 6:

Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,981

Câu 7:

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy

Xem đáp án » 26/07/2022 2,428

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK