Câu hỏi:

26/07/2022 168

Chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

- Chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam có điểm giống nhau là: sử dụng đòn tiến công chiến lược của lực lượng chính quy.

- Nội dung các đáp án B, C, D không phù hợp, vì:

+ Trung ương Đảng Lao động Việt Nam chủ động mở các chiến dịch Biên giới thu - đông (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

+ “Có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi cuối cùng trên mặt trận ngoại giao” chỉ đúng với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

+ “Sử dụng cách đánh công kiên vào tập đoàn cứ điểm” không đúng với chiến dịch Biên giới thu - đông (1950).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 8,114

Câu 2:

Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khôi phục và phát triển quan hệ với

Xem đáp án » 26/07/2022 5,313

Câu 3:

Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,170

Câu 4:

Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,015

Câu 5:

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 1,160

Câu 6:

Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến?

Xem đáp án » 26/07/2022 641

Câu 7:

Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 26/07/2022 577

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK