Câu hỏi:

27/07/2022 1,021

Tại sao từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, Mĩ lại đẩy mạnh bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh? Cho biết những chính sách mà Mĩ đã triển khai thực hiện để độc chiếm khu vực này?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mĩ đầy mạnh chính sách bành trướng đối với khu vực Mĩ Latinh từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX vì:

+ Chủ nghĩa tư bản Mĩ đang chuyển nhanh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa → nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công tăng vọt → giới cầm quyền ở Mĩ đẩy mạnh chính sách bành trướng, xâm lược thuộc địa.

+ Khu vực Mĩ Latinh có vị trí quan trọng, nằm ở phía Nam nước Mĩ, giàu tài nguyên. Đầu thế kỉ XIX, các nước này đã cơ bản thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha, đang bước vào quá trình xây dựng đất nước trong điều kiện khó khăn. → Lợi dụng cơ hội đó, Mĩ đẩy mạnh bành trướng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau để độc chiếm khu vực này, biến các nước Mĩ Latinh trở thành “sân sau”, khống chế toàn bộ châu Mĩ.

- Để thực hiện âm mưu đó, Mĩ đã đưa ra các chính sách:

+ Triển khai Học thuyết Mơn-rô: châu Mĩ của người châu Mĩ (1823).

+ Gây chiến tranh với Tây Ban Nha để chiếm Cu-ba và Pu-éc-tô-ri-cô (1898).

+ Thành lập tổ chức: Liên minh các dân tộc châu Mĩ.

+ Chính sách: “Cái gậy lớn” và “ngoại giao đôla” (đầu thế kỉ XX) để khống chế, chi phối một số nước Mĩ Latinh, như: Pa-na-ma,...

→ Đầu thế kỉ XX, Mĩ Latinh đã trở thành "sân sau" của đế quốc Mĩ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi lại được mở đầu từ khu vực Bắc Phi

Xem đáp án » 27/07/2022 4,174

Câu 2:

Nước nào vẫn bảo vệ được nền độc lập của mình trước sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây

Xem đáp án » 26/07/2022 1,726

Câu 3:

Hầu hết các nước Mĩ Latinh đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân nào?

Xem đáp án » 26/07/2022 1,408

Câu 4:

Đặc điểm nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh trong thế kỉ XIX là

Xem đáp án » 27/07/2022 978

Câu 5:

Các nước thực dân châu Âu đẩy mạnh xâm lược châu Phi vì lục địa này có

Xem đáp án » 26/07/2022 793

Câu 6:

Điểm giống nhau cơ bản trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh là

Xem đáp án » 27/07/2022 589

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK