Chuyên đề Lịch sử 11 Chủ đề 3: Châu phi và khu vực mĩ latinh

  • 380 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các nước thực dân châu Âu đẩy mạnh xâm lược châu Phi vì lục địa này có

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Những năm 70, 80 thế kỉ XX, các nước thực dân phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi sau sự kiện nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận