0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Long
20:19 - 21/12/2022

ăng -co là thời kì thịnh vượng

Nguyễn Long
20:25 - 21/12/2022

năm 802 vau giay - a vác man 2 thống nhất lãnh thổ đổi tên thành cam pu chia
từ thế kỉ 9 đến thế kỉ 15 thời kì phát triển thịnh vượng (thời ăng co)
từ thế kỉ 15 suy yếu

Nguyễn Long
20:23 - 21/12/2022

trao đổi buôn bán ngoài nước

Nguyễn Long
20:24 - 21/12/2022

phát triển thịnh vượng nhất thời ăng co