Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 1)

  • 2713 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

 Vào thời gian nào, nền kinh tế nước Anh phát triển mạnh nhất Châu âu?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Nhờ đâu vào thế kỷ XVII nước Anh giàu lên nhanh chóng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Hãy nối thời gian cho phù hợp với các sự kiện sau đây:

Xem đáp án

Nối 1 với B

Nối 2 với A

Nối 3 với E

Nối 5 với G

Nối 7 với C


Câu 5:

Sự kiện nào đánh giá cách mạng nước Anh đạt đến đỉnh cao?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận