Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 3 - Đề 1)

  • 2743 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt cho máy?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Đến giữa thế kỷ XIX, nước Anh được mệnh danh là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận