Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

  • 1862 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Cả 3 đáp án đều đúng.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Cả 3 đáp án đều sai.


Câu 4:

Để âm thanh phát ra cho người nghe trong phạm vi rộng, người ta phải:

Xem đáp án

Đáp án A

Khuếch đại âm thanh


Câu 5:

Sơ đồ khối máy tăng âm gồm:

Xem đáp án

Đáp án C

7 khối


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận