Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 2 cực hay, có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

  • 1505 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đỉnh cao của khởi nghĩa nông dân ở Trung Quốc là khởi nghĩa

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong hoàn cảnh nào, Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy dựng quyền tự chủ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Khúc Thừa Dụ quê ở

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận