Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 4414 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 2:

Các bước xây dựng CSDL là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 3:

Chức năng của hệ quản trị CSDL là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 5:

Trường nào dưới đây có thể được dùng làm khoá chính?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận