Đề kiểm tra Cuối học kì 1 Lịch sử 7 có đáp án - Đề 1

  • 1181 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thời kỳ phát triển huy hoàng của vương quốc Cam-pu-chia là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Vành cung thịnh vượng thời Ăng-co nằm ở

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình Cam-pu-chia thời Ăng-co?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Chủ nhân đầu tiên sinh sống trên lãnh thổ Lào là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Văn hoá truyền thống Lào nổi tiếng với điệu múa nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận