Đề kiểm tra giữa học kì 1 Lịch sử 10 có đáp án- Đề 1

  • 4015 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Một trong những chức năng cơ bản của Sử học là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Những nguyên tắc cơ bản cần đặt lên hàng đầu của Sử học là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Truyền thuyết “Thánh Gióng” được xếp vào loại hình sử liệu nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận