Đề kiểm tra giữa học kì 1 Lịch sử 10 có đáp án- Đề 1

  • 1271 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiện thực lịch sử là tất cả những

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Trong nghiên cứu sử học, nguyên tắc nào dưới đây là quan trọng nhất?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Tri thức lịch sử là tất cả

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Những bài học kinh nghiệm trong lịch sử có giá trị như thế nào đối với cuộc sống hiện tại và tương lai của con người?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Nội dung nào sau đây là một trong những lí do cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận