Đề kiểm tra giữa kì 1 GDCD 6 năm 2023 có đáp án ( Đề 1)

  • 2109 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cá nhân thực hiện tốt phẩm chất siêng năng kiên trì sẽ vượt qua được trở ngại nào trong cuộc sống?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Việc cá nhân thường xuyên có những việc làm tốt đẹp cho người khác một cách vô tư, trong sáng là biểu hiện của phẩm chất nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường xe bị hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói tới điều gì?

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

kim anh bùi
19:39 - 29/10/2023

câu 3