Đề kiểm tra giữa kì 1 Lịch Sử 10 năm 2023 có đáp án (Đề 1)

  • 2108 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về đối tượng nghiên cứu của Sử học?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Một trong những chức năng cơ bản của Sử học là gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Ý nào sau đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Sử học?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Sự kiện Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công là lịch sử của

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về khái niệm lịch sử?

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

thai phan
10:21 - 05/11/2023

vi sao cau 4 lai chon A