Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7 Cánh diều có đáp án- Đề 1

  • 402 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuối năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn đã giành được thắng lợi tại

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Hai câu thơ “Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần/ Lúc Khôi Huyện quân không một đội” trong Bình Ngô Đại cáo cho em biết về điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Hệ tư tưởng nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội Đại Việt thời Lê sơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Một trong những danh nhân văn hóa tiêu biểu của Đại Việt thời Lê sơ là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Vua Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu (năm 1484) nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận