Đề kiểm tra học kì 2 Toán 3 Chân trời sáng tạo có đáp án- Đề 1

  • 305 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chu vi hình tam giác ABC là:

Chu vi hình tam giác ABC là:   A. 14 m B. 14 cm C. 15 m D. 15 cm (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi tam giác ABC là:

4 + 5 + 5 = 14 (cm)

Đáp số: 14 cm.


Câu 2:

Mẹ có 1 lít dầu ăn. Mẹ đã dùng hết 350 ml để rán gà. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu mi–li–lít dầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi 1 l = 1 000 ml

Mẹ còn lại số mi-li-lít dầu là:

1 000 – 350 = 650 (ml)

Đáp số: 650 ml


Câu 3:

Một miếng bìa có diện tích 50 cm2 được chia thành 5 phần bằng nhau. Diện tích mỗi phần là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Diện tích mỗi phần là:

50 cm2 : 5 = 10 cm2


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Có tất cả ………... đồng

Điền số thích hợp vào ô trống: Có tất cả ………... đồng.   A. 2 000 B. 6 000 C. 8 000  D. 10 000 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có tất cả 10 000 đồng.


Câu 5:

Số liền trước của số 90 000 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

90 000 – 1 = 89 999

Vậy số liền trước của số 90 000 là: 89 999.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận