Đề kiểm tra học kì 2 Toán 3 Kết nối tri thức có đáp án- Đề 1

  • 583 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Số IV được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số IV được đọc là: Bốn.


Câu 2:

Số 3 048 làm tròn đến chữ số hàng chục ta được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để làm tròn số 3 048 đến chữ số hàng chục ta xét chữ số hàng đơn vị.

Số 3 048 có chữ số hàng đơn vị là 8. Mà 8 > 5 nên ta làm tròn lên.

Ta được số 3 050.


Câu 3:

Tính diện tích hình chữ nhật có độ dài các cạnh được cho trong hình vẽ dưới đây:

Tính diện tích hình chữ nhật có độ dài các cạnh được cho trong hình vẽ dưới đây:   A. 9 cm B. 18 cm C. 9 cm2 D. 18 cm2 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích hình chữ nhật đó là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2


Câu 4:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 5 m, chiều dài gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

5 × 9 = 45 (m2)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

45 × 5 = 225 (m2)

Đáp số: 225 m2


Câu 5:

Tháng nào sau đây có 31 ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các tháng có 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Các tháng có 30 ngày là: 2, 4, 6, 9, 11.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận