Đề thi giữa học kì 2 Lịch sử 10 Cách Diều - Đề 01 có đáp án

  • 1888 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vị trí tiếp giáp với biển đã giúp cho các nước Đông Nam Á có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Cư dân Đông Nam Á là kết quả của sự pha trộn giữa hai chủng tộc nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây không đúng về thành phần cư dân, tộc người ở Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận