Đề thi giữa học kì 2 Lịch sử 10 CTST - Đề 01 có đáp án

  • 1415 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa hai đại dương nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Đại bộ phận Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Loại cây lương thực nào được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây thể hiện văn hóa Trung Quốc được truyền bá vào Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Văn minh Đông Nam Á không được hình thành từ cơ sở nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận