Đề thi giữa học kì 2 Lịch Sử 6 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 2366 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Dương Phiêu giữ chức

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Lý Phật Tử ở phía nam đã có hành động gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận