Đề thi Học kì 1 Lịch sử 10 Cánh diều có đáp án (Đề 1)

  • 2209 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Trái với văn minh là trạng thái nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Công trình kiến trúc nào sau đây của cư dân phương Đông được đánh giá là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại?

Xem đáp án
Đáp án: B

Câu 4:

Hai công trình nào của cư dân Trung Quốc thời cổ - trung đại được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1987?

Xem đáp án
Đáp án: C

Câu 5:

Sự ra đời của chữ viết ở Ai Cập cổ đại, không mang lại ý nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

nghi dong

H

7 tháng trước

Hưng Nguyễn

Bình luận


Bình luận