Đề thi Học kì 1 Lịch sử 10 CTST có đáp án (Đề 1)

  • 1120 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn hoá là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Văn minh nhân loại trải qua tiến trình như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Người Ai Cập viết chữ trên nguyên liệu gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nguyên nhân nào khiến những tri thức về Lịch pháp và Thiên văn học ở Ai Cập cổ đại ra đời sớm?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Người đặt nền móng cho sự phát triển của nền sử học Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận