Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 6 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 2332 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thuật luyện kim được phát minh nhờ vào nghề nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Cuộc sống của người nguyên thủy ngày càng ổn định hơn, dần dần đã xuất hiện

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Sự phân công công việc như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận