Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 CTST có đáp án (Đề 1)

  • 503 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số 854 viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 854 viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

854 = 800 + 50 + 4


Câu 2:

Mai có 20 cái khẩu trang, Đào có ít hơn Mai 5 cái khẩu trang. Hỏi Đào có bao nhiêu cái khẩu trang?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đào có số khẩu trang là:

20 – 5 = 15 (cái)

Đáp số: 15 cái khẩu trang


Câu 3:

Tính nhẩm: 86 – 40 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

86 – 40 = (80 + 6) – 40

            = (80 – 40) + 6

            = 40 + 6

            = 46


Câu 4:

Vân có một số nhãn vở, biết rằng khi đem số nhãn vở này chia đều cho 5 bạn, thì mỗi bạn được 6 cái. Hỏi Vân có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vân có tất cả số nhãn vở là:

5 × 6 = 30 (cái)

Đáp số: 30 cái nhãn vở


Câu 5:

Hình vẽ dưới đây được tạo thành từ bao nhiêu tam giác?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có 4 tam giác ở bên ngoài.

Hình vuông ở giữa được ghép từ 2 tam giác nhỏ.

Vậy hình vẽ trên được tạo thành từ 6 tam giác.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận