Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 KNTT có đáp án (Đề 1)

  • 528 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số liền sau của số 50 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số liền sau của số 50 là số đứng ngay sau số 50. Vậy số đó là số 51


Câu 2:

Số 634 được đọc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 634 được đọc là: Sáu trăm ba mươi tư


Câu 3:

Thương của phép chia 30 : 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

30 : 5 = 6


Câu 4:

Một ô tô con có 4 bánh xe. Hỏi 10 ô tô con như thế có bao nhiêu bánh xe?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

10 ô tô con như thế có số bánh xe là:

4 × 10 = 40 (bánh)

Đáp số: 40 bánh xe


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Đinh Khánh Thiên

tốt nhưng có câu 10 đáp án sai :)))))))
N

5 tháng trước

Nguyễn Thu Hiền

Bình luận


Bình luận

Đinh Khánh Thiên
12:49 - 01/01/2023

câu 10 là 360 ml