Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 1)

  • 4219 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Ngày 4/7/1776 đã diễn ra sự kiện quan trọng nào trong cuộc đấu tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Theo Hiến pháp năm 1787, Mỹ là một nước

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Trên lá cờ nước Mỹ hiện nay có bao nhiêu ngôi sao và bao nhiêu đường kẻ sọc?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

 Sau sự kiện tấn công ngục Ba-xti giai cấp, tầng lớp nào lên nắm chính quyền?

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Diệp Anh Phan

A

1 năm trước

Anh Nhật

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hào
10:04 - 12/05/2022

câu 3: đáp án b

Nguyễn Hào
10:07 - 12/05/2022

câu 4: d

Nguyễn Hào
10:09 - 12/05/2022

câu 13:A bản tuyên ngôn độc lập mĩ thì có khi lin côn còn chưa ra đời