Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

  • 6066 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong Access, nút lệnh này Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1) có chức năng gì?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 2:

Trong Access, nút lệnh này Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1) có chức năng gì?

Xem đáp án

ĐÁP  ÁN A


Câu 3:

Trong Access, nút lệnh này Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1) có chức năng gì?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Vũ Thu Hà

Bình luận


Bình luận