Ôn tập về hình học

  • 19291 lượt xem

  • 6 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

Xem đáp án »

độ dài đường khấp khúc ABCD là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Đáp số: 86 cm


Câu 2:

Tính chu vi tam giác MNP

Xem đáp án »

chu vi hình tam giác MNP là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Đáp số: 86 cm


Câu 3:

Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD

Giải bài 2 trang 11 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Xem đáp án »

Học sinh tiến hành đo bằng thước có vạch.

(đo được : AB = 3cm; BC = 2cm; DC = 3 cm; AD = 2 cm)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm


Câu 4:

- Trong hình bên:

- Có bao nhiêu hình vuông?

- Có bao nhiêu hình tam giác?

Giải bài 3 trang 11 sgk Toán 3 (Ôn tập về hình học) | Để học tốt Toán 3

Xem đáp án »

- Có 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông to)

- Có 6 hình tam giác (4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to)


Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận