0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Laser Thammy
11:01 - 19/12/2021

Về vị trí: đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh.

- Về nhiệt độ trung bình năm: không nóng bằng đới nóng và không lạnh bằng đới lạnh.

- Về lượng mưa trung bình năm: không nhiều như đới nóng và không ít như đới lạnh.