Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  • 20196 lượt xem

  • 9 câu hỏi


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

7 tháng trước

Bakaoaosba Hsushsga

Bình luận


Bình luận

Bé Nguyễn
10:25 - 01/12/2021

thể hiện qua tinh thần yêu nước bất khuất chống giặc ngoại xâm của đất nước ta
luôn phát huy việc kế thừa truyền thống tốtđẹp của dân tộc ta