0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Gia
20:16 - 13/04/2022

- Mĩ phải tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam

- Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.

- Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.

- Phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam

Hoàng Gia
20:24 - 13/04/2022

Hiệp định Pa – ri về Việt Nam được kí kết vào ngày 27/1/1973.
Khung cảnh của buổi kí kết gồm có cờ đỏ sao vàng và cờ nửa đỏ, nửa xanh giữa có ngôi sao vàng được treo đầy đường phố Clê – be Pa – ri. Nhiều nơi khuất hiện khẩu hiệu ủng hộ nhân dân Việt Nam.

Hoàng Gia
20:26 - 13/04/2022

Mĩ phải tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.
Phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam.